บริการ ทำหนังสือรับรองสถานบุคคล CI พม่าใหม่

ทำไม ? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI

อ่านเพิ่ม >>

มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564

ล่าสุด !! 2564 แรงงานต่างด้าว ต้องทำอะไรบ้าง แรงงานต่างด้าวกลุ่มไหน ต้องทำอะไร มีบัตรชมพูที่ใกล้หมดอายุ สามารถต่อได้หรือไม่ ?

อ่านเพิ่ม >>

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 31 มี.ค.65 ถึง 13 ก.พ.66

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 31 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่ม >>